ความปลอดภัยของฟาร์ม – แหล่งข้อมูลของรัฐบาลแห่งชาติ ตอนที่ 1-

ความปลอดภัยของฟาร์ม – แหล่งข้อมูลของรัฐบาลแห่งชาติ ตอนที่ 1-


การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่ในฟาร์มและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

การเกษตรมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลก ไม่มีบุคคลใดมากไปกว่าสหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและการปฏิบัติภายในอุตสาหกรรม โดยวิธีการวิจัย การฝึกอบรม คำแนะนำ และการแบ่งปันประสบการณ์

รัฐบาลกลางยังดูแลพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยหลายแห่งโดยใช้กฎหมายและมีบทบาทที่เป็นประโยชน์และลงโทษ การรู้ว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่พวกเขาทำเป็นรับจดทะเบียนบริษัท  สิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลและความช่วยเหลือขนาดใหญ่ได้

ใครก็ตามที่ดำเนินกิจการฟาร์มทุกขนาดควรมองว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่จริงจัง และเข้าใจกรอบการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงโครงสร้างและกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักและนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ด้านล่างนี้คือหน่วยงานสาธารณะและรัฐบาลหลักบางส่วนที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา

บางส่วนอาจขยายไปยังประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา หากมีข้อตกลงข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตนเช่นกัน ประเทศอื่น ๆ ที่พึ่งพาการเกษตรเป็นอย่างมากก็มีหน่วยงานของตนเองที่น่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่ของบริการหรือกรอบกฎหมายที่ดำเนินการภายใต้

การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยในฟาร์มหรือในบริบทเกษตรกรรมมักมีความซับซ้อนในการลงรายละเอียดและดำเนินการมากกว่าธุรกิจทั่วไป เมื่อคำนึงถึงธรรมชาติของทั้งสิ่งแวดล้อมและคนที่ทำงานเกี่ยวกับมัน

ฟาร์มและพื้นที่เกษตรกรรมต้องพึ่งพาฤดูกาลและสภาพอากาศมากกว่าธุรกิจอื่นๆ ส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องจริงที่จะกล่าวว่าฟาร์มส่วนใหญ่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวหรือมีครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมายความว่าธุรกิจนี้เป็นการผสมผสานระหว่างที่บ้านและที่ทำงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นขอบเขตที่ต้องดำเนินการภายในครอบครัวเองในระดับส่วนบุคคล แต่ยังต้องดำเนินการในเชิงการค้าทั้งสำหรับครอบครัวและพนักงานที่อาศัยหรือทำงานบนที่ดินเช่นกัน

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

ในอดีต เด็กๆ ได้ทำงานมากมายในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นงานวันหยุดหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตหากพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ แต่ก็มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเฉพาะ

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานหลักในสหรัฐอเมริกาซึ่งดูแลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญนี้ มีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับชุมชนเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เป็นไปได้

ความต้องการของอุตสาหกรรมการเกษตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง หรือกลไกของตลาด อาจจำเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเกษตรในรูปแบบเฉพาะและเฉพาะเจาะจง

แผนกนี้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลักผ่านการศึกษา การวิจัย กฎระเบียบด้านการผลิตอาหารและความปลอดภัย การอนุรักษ์ และการพัฒนาตลาดทั่วโลก

AgraAbility เป็นโปรแกรมเฉพาะจำนวนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาและ National East Seals ซึ่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เกษตรกรที่มีความทุพพลภาพ

สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลทางเทคนิคและการเงิน และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกที่ก็ตาม

สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรซึ่งมีธุรกิจค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่แล้ว ด้วยความทุพพลภาพทุกประเภทในการเข้าถึงทรัพยากรและความช่วยเหลือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานบนพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันกับคู่แข่งได้

หน่วยงานของรัฐที่สำคัญจริงๆ อีกแห่งคือสถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นี่คือสาขาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ

มีหน้าที่ดำเนินการวิจัยและให้คำแนะนำเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บในที่ทำงาน

ควรคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่ใช้ความเข้าใจว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อช่วยป้องกัน

นี่ไม่ใช่แค่กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น แต่สามารถนำความเข้าใจมาสู่ธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นทางการทุกประเภทเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้นโยบายและโปรโตคอลที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงต่อพนักงานในลักษณะใด เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ที่มา: ArticlesFactory.com