Nitty-gritties ของการให้เช่าแฟลตให้เช่าใน Noida

17

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะยอมรับว่าการเช่าช่วงบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย กระบวนการนี้อาจท่วมท้นและนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงหากดำเนินการไม่ถูกต้อง ความกังวลทั่วไปของเจ้าของบ้านในขณะที่ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา ได้แก่ จำนวนค่าเช่าที่จะขอความเป็นมาของผู้เช่าผู้เช่าใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิดความล่าช้าในการชำระค่าเช่าหรือค่าบำรุงรักษา กระบวนการนี้อาจมีความยาวได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท อย่างไร

เจ้าหนี้ค่าเช่า

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้เช่าของคุณและคุณต้องเผชิญคือการตัดสินใจเลือกค่าเช่า การตกลงเรื่องจำนวนค่าเช่าอาจเป็นเรื่องยากในส่วนของคุณเนื่องจากการขออัตราที่มากกว่าที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันอาจทำให้ผู้เช่าที่มีศักยภาพหันไป อย่างไรก็ตามหากอพาร์ทเมนต์ของคุณอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคนอื่น ๆ ในพื้นที่และได้รับการตกแต่งแล้วคุณสามารถคาดหวังที่จะเจรจาเรื่องค่าเช่าที่สูงขึ้นได้ กุญแจสำคัญในการค้นหาผู้เช่าที่สมบูรณ์แบบคือการอดทน การแก้ไขอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน Noida นั้นง่ายกว่าการทำแบบเดียวกันสำหรับบ้านอิสระ

ในการกำหนดอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์คุณต้องพิจารณาความต้องการสถานที่ตั้งมูลค่าทุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ในชุมชนของคุณ คุณควรใช้ประโยชน์จากอัตราการคำนวณพร้อมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เป็นวิธีการคำนวณค่าเช่าที่โง่กว่า

สัญญาเช่า

ในขณะที่ร่างสัญญาเช่าแฟลตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่าใน Noidaควรใช้ความระมัดระวังมากที่สุด ต้องระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต โดยปกติร่างฉบับแรกจัดทำขึ้นโดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การตรวจสอบความถูกต้องและการอ้างอิงของตำรวจยังเชื่อว่าเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับทั้งสองฝ่าย รายละเอียดบางประการที่ต้องระบุในสัญญาเช่า ได้แก่ :

  • ชื่อนามสกุลบิดาพร้อมที่อยู่ของเจ้าของบ้านและผู้เช่าจะต้องระบุไว้ในเอกสาร
  • วัตถุประสงค์ของการเช่า
  • ระยะเวลา
  • จำนวนค่าเช่ารูปแบบการชำระเงินและดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บเมื่อชำระค่าเช่าล่าช้า
  • ผู้รับผิดชอบค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟและค่าแก๊สต้องระบุให้ชัดเจน
  • ข้อใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขอัตราค่าเช่าและวันที่จะมีผลบังคับใช้
  • รวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่รวมอยู่ในแฟลตและค่าปรับที่ต้องชำระสำหรับการทำให้เสียหาย
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด

ควรร่างข้อตกลงบนกระดาษตราประทับที่มีมูลค่ามากกว่า Rs 100 เนื่องจากจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่สำหรับผู้เช่าของคุณ

การตรวจสอบของตำรวจ

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำการตรวจสอบประวัติผู้เช่าของคุณซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่คุณจะเช่าช่วงบ้านของคุณให้กับคนที่มีประวัติอาชญากรรม ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นบทความเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คุณควรกรอกแบบฟอร์มการยืนยันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมตำรวจของรัฐต่าง ๆ และส่งไปยังสถานีตำรวจในท้องที่พร้อมกับหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เช่า

นอกจากนี้คุณควรหมั่นเยี่ยมชมสถานที่ให้เช่าของคุณใน Noida เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่าของคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงการเช่า หากผู้เช่าของคุณใช้แฟลตในทางที่ผิดคุณสามารถขอให้ผู้เช่าย้ายบ้านของคุณได้ หากเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคุณสามารถขอแก้ไขจากหน่วยงานที่ดูแลข้อพิพาทเรื่องการเช่าพร้อมเอกสารที่จำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *