กฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059

กฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 44 ในปี 1992 และต่อมาแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 17 และ 31 ในปี 2545 และ 2549
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกที่มีตลาดที่มีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายมากขึ้น รับจดทะเบียนบริษัทและดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ หนึ่งการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายนี้คือความทันสมัยของกฎหมายสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตรและวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การเติบโตต่อไปนั้นมีความชัดเจนอย่างมาก

กฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: A Brief Timeline
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสมาชิกของสหภาพปารีส และได้ใช้กฎหมายสิทธิบัตรที่เข้มงวด ซึ่งช่วยให้นักประดิษฐ์และนักประดิษฐ์สามารถเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรจะนำการประดิษฐ์ของตนเข้าสู่ภูมิภาคด้วยความมั่นใจ ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาได้รับการคุ้มครองอย่างดี

กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกและสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางอุตสาหกรรมและการคุ้มครองสิทธิบัตร แบบเขียนเชิงอุตสาหกรรม และการออกแบบ ได้ตรากฎหมายเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 44 ในปี 1992 และได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2545 และปรับปรุงในปี 2549 ส่งผลให้เกิดกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 17 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กระทรวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ใด ๆ ที่เกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการหรือขั้นตอนโดยที่เทคโนโลยีมีการใช้งานเชิงพาณิชย์ ผ่านเอกสารทางด้านเทคนิค

เราจะกล่าวถึงสั้น ๆ ในหัวข้อสำคัญที่มารวมกันเพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ซับซ้อนของกฎหมายของรัฐบาลกลางด้านสิทธิบัตรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร
ข้อกำหนดและส่วนขยายสิทธิบัตร
การบังคับใช้สิทธิบัตร
การแก้ไข การบันทึก และการยกเลิกสิทธิบัตร
ใบอนุญาติสิทธิบัตร
สิทธิบัตรฝ่ายค้านและการดำเนินคดี
มาตรการควบคุมและควบคุมพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร
สิทธิบัตร: ความประพฤติไม่เท่าเทียมกัน & กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในฉากสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรและกระบวนการใน UAE
ก่อนดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิ่งต่อไปนี้ต้องเป็นไปตามลำดับ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจดทะเบียนค่อนข้างราบรื่น เราจะแนะนำให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรระดับภูมิภาค แม้ว่ากระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรจะดูเหมือนเป็น “ตำราเรียน” อย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรระดับภูมิภาค เพื่อคาดการณ์อุปสรรคที่คาดไม่ถึง โดยไม่คำนึงถึง นี่คือกระบวนการที่ตรงไปตรงมาที่เราควรได้รับ เมื่อดำเนินการขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อย่างไรก็ตาม เราจะสรุปอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในระหว่างกระบวนการและวิธีง่ายๆ ในการบรรเทาอุปสรรคเหล่านี้:

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานของการประดิษฐ์ของเขา/เธอได้รับการบันทึกเป็นเอกสาร ‘ลงไปถึง T’ ไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เราแนะนำเสมอว่าเอกสารควรร่างใน ‘story-form; เช่น สิ่งที่จุดประกายความคิดในหัวของคุณในการสร้างต้นแบบของนวัตกรรม ปัญหาที่ควรแก้ไข และคุณลักษณะทางเทคนิคที่ทำให้ใช้งานได้จริง ไม่ซ้ำใคร และขายได้
สิ่งประดิษฐ์ของคุณจะมาพร้อมกับต้นแบบหรือสูตรทางกายภาพ เป็นเรื่องเลวร้ายที่คุณลักษณะทางเทคนิคได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างถี่ถ้วนและควรสนับสนุนเหตุผลทั้งหมดสำหรับการใช้งานจริงของการประดิษฐ์ของคุณ เพื่อสร้างกรณีที่ดีกับผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายของคุณใน PTO ในพื้นที่
หากคุณกำลังยื่นขอสิทธิบัตรภายใต้ใบอนุญาตการค้า คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อบังคับของนิติบุคคลของคุณได้รับการจัดทำและรับรองอย่างถูกต้อง
นอกจากเอกสารทางเทคนิคหลักแล้ว คุณต้องส่งบทสรุปของข้อมูลที่เป็นหลักฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการประดิษฐ์ของคุณจะนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้อย่างไร Pro-Tip: ไม่ควรเกิน 200 คำ
ในกรณีที่คุณได้แต่งตั้งตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อนำเสนอใบสมัครของคุณต่อหน้าหน่วยงานท้องถิ่น (ซึ่งเราหวังว่าคุณจะทำเช่นนั้น) คุณต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรอง เพื่อประโยชน์ของตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณ
ในกรณีที่การประดิษฐ์ของคุณเป็นส่วนขยายของสิทธิบัตรที่ได้รับก่อนหน้านี้ คุณจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของดั้งเดิมของงานศิลปะก่อนหน้านี้ – นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธทันที
ในกรณีที่สิทธิบัตรของคุณได้รับในเขตอำนาจศาลอื่นนอก UAE คุณต้องแสดงสำเนาใบรับรองสิทธิบัตรที่ได้รับดังกล่าวที่ได้รับการรับรอง
ข้อกำหนดสิทธิบัตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สิทธิบัตรที่ได้รับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่ยื่นอย่างเป็นทางการ เงื่อนไขสิทธิบัตรหลังจากเครื่องหมาย 20 ปีไม่มีสิทธิ์ได้รับการต่ออายุตามกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานะสิทธิบัตร: ได้รับ
สิทธิบัตรพิมพ์และเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนกว่าจะได้รับอนุญาตเพิ่มเติม

เมื่อออกการยื่นคำร้องนี้ กระทรวงจะเริ่มการสอบสวนเพื่อยืนยันและพิจารณาว่าการให้ทุนนั้นสอดคล้องกับกฎของรัฐบาลกลางของสถานะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *