Sim SME

  • โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน

โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

อินเตอร์เน็ต 4G  6GB / 384kbps ไม่จำกัด

449 PROMOTION

  • โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชั่วโมง 599 บาท / เดือน

โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

อินเตอร์เน็ต 4G  16GB / 384kbps ไม่จำกัด

599 PROMOTION

 

 เฉพาะลูกค้า เปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายเครือข่าย

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 30 / 6 / 2018 เท่านั้นครับ

 

สนใจติดต่อได้ที่

 คุณ พรทิพย์ เซ๊ะวิเศษ  (ญา)

 เบอร์ติดต่อ : 063 323 1455

E-mail : marketing.sme01@gmail.com

ID line : smemarketing01

sim sme

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

รูป 449 เดือนนี้

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

รูป 599 เดือนนี้

SIM SME

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 6 GB/384kbps ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 31/5/2018 เท่านั้นค่ะ

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0002

S__2252817

สนใจติดต่อได้ที่
คุณสุธิสา อับดุลลอมาน (นุช)
เบอร์ติดต่อ : 0633231478
Line : smemarketing09
E-mail : marketing.sme09@gmail.com
เว็บไซต์ : smespeak.com

Sim sme

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G  6GB/384kbps ไม่จำกัด

                                                                                 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G  16GB/384kbps ไม่จำกัด

เว็บไซต์ : sim-sme.com

599_Promotion-05

Extra-Smart_Promotion-05

sim sme

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

Extra-Smart_Promotion-07 โปรโมชั่น 599